Kwaliteit conform ISO 9001

Luisteren naar de klant en samen duidelijke afspraken maken over wat we van elkaar verwachten leidt tot de beste resultaten. Door goed te luisteren naar onze klanten, verhogen wij de kwaliteit.

Uit respect voor de klant verbindt Wase Werkplaats zich ertoe om zich permanent te verbeteren. We richten ons op het voorkomen van fouten en het verbeteren ervan. Kwaliteit is dan ook geen loze belofte, maar staat centraal in onze organisatie. Ons kwaliteitsmanagementsysteem draagt dan ook met enige fierheid het ISO 9001-certificaat.