Aandacht voor milieu conform ISO 14001

Als bedrijf met een verpakkingsafdeling zijn we ons bewust van onze grote ecologische voetafdruk. We verbinden ons ertoe om verstandig om te gaan met beschikbare middelen, energiebronnen en beperken het afval zoveel mogelijk (conform ISO 14001). We volgen de innovaties en evoluties op gebied van milieubeheer en passen ze toe waar mogelijk. Bovendien presenteren we ook milieu-ondersteunende oplossingen aan onze klanten.

1.     Afval correct verwerken

Wase Werkplaats zet zich in voor een beter milieu. We verwerken afval op een correcte manier en we gaan zorgvuldig om met gevaarlijke stoffen. Omdat we ook gevaarlijke producten verpakken, beschikken we over een aparte brandveilige zone.

2.     Verstandig verbruik

Grondstoffen gebruiken we zo efficiënt mogelijk. Door toepassing van Lean-methode stellen we onze workflow zo effectief mogelijk op, zowel wat materiaalgebruik als personeelsinzet. Ook dankzij de traceerbaarheid van de grondstoffen merken we al snel waar er verbeteringen mogelijk zijn.

3.     Groene stroom

Op de daken van Wase Werkplaats produceren we groene stroom uit zonlicht.