Ecologisch groenbeheer

Openbare besturen mogen niet langer pesticiden gebruiken. Wij werken al sinds 2007 met ecologisch vriendelijke technieken en mogen ons pioniers in het vak noemen. We beschikken over het nodige materiaal en zorgen voor een goede opleiding en begeleiding van onze werknemers. Een greep uit ons groenaanbod:

  • gras maaien
  • schoffelen en spitten
  • struiken, hagen en bomen snoeien
  • waaivuil verwijderen
  • onkruid bestrijden op ecologische wijze (afbrandmachines op gas of ecologische brandstoffen, borstelen, vegen ...)

Ook het verwerken van het snoeiafval en zwerfvuil zit in de service.

Op alle terreinen thuis

Mobiele technische dienst

De technische dienst onderhoudt ons gesofisticeerd machinepark om zo defecten te vermijden. Indien er zich toch een technisch defect voordoet, springen ze de groendienst ter plaatse bij. Dankzij deze mobiele technicus garanderen we een continue operationele inzet van onze machines.